Alta Colinas Jubel "Alice" och den blivande fadern Joquibaz Hickory Dickory Dock "Hicko"